Voor het slapen gaan

Muziek/tekst: Rolf Kramer, april 2010

Lied 83

 

’t Was weer negen uur

dus vader bracht

de kinderen naar bed

Hij zei: “Goedenacht”

maar zij verlangden naar een verzet


Vader dacht daarop:

ik pak wel een boek

dat maant ze tot slaap

maar alles was zoek

dus hij verzon het verhaal van een aap

die niet slingerde want hij wist

al veel meer dan een alchimist

en elke banaan

die liet hij ontstaan door magie

 

Maar voor het eind van ’t verhaal

waren de oogjes al dicht

Vader stond op en hij doofde het licht

“Dit wordt het helemaal

dat ben ik wel verplicht

Dit is een goed idee

de kinderen zijn al gezwicht”

 

’t Was weer negen uur

maar nu ’s ochtends vroeg

dus vader dacht:

nu is het genoeg

ik heb gewerkt hard de hele nacht

 

Zijn boek bracht hij toen naar

de uitgeverij

Drie uur zat hij daar

maar hij bleef toch blij

want hij vertrouwde op zijn handelswaar

En toen kwam dan toch het gesprek

hij ging finaal op zijn bek
Zijn modderfiguur

was binnen een uur alweer thuis

 

En bij ’t avonddiner

was de sfeer niet zo goed

Vader zei boos: “Ze dronken mijn bloed

ik bracht iets prachtigs mee

een sprookje zo diep bitterzoet

Dit was een goed idee

maar nu verlies ik mijn moed”

 

’t Was weer negen uur

dus vader bracht

de kinderen naar bed

Hij zei: “Goedenacht”

maar zij verlangden naar een verzet

 

“Vader, wees gerust

we horen het graag

de rest van ’t verhaal”

En toen in een vlaag

vertelde hij het maar helemaal

Na het allerlaatste woord

waarin de aap werd vermoord

volgde heel rap de volgende stap

het applaus welverdiend