Het einde van mijn dagen

Muziek/tekst: Rolf Kramer, oktober 2007
Lied 47

 

Alle dode uren

al die weggetikte tijd

met gedachten van verdriet

of onverschilligheid

 

Dwalen in mijn dromen

dat heb ik me afgeleerd

maar als ik daarop terugkijk

dan ging ook dat verkeerd

 

Wie zou nog strijden

als de strijd gestreden is

Wie zou nog lijden

als ít leven echt niet

mooier wordt dan dit

 

Het einde van mijn dagen

komt steeds sneller dichterbij

Het oeverloze vragen stopt

want ik ben liever vrij

En ik weet te goed

wat ik veranderen moet vandaag

maar ít duurt te lang

ít Is meer de vraag

wanneer het toch stopt

 

Dwaze idealen

troosteloze traanwoestijn

Kon ik soms maar even

half gebroken zijn

 

Liever zou ik sterven

gaan naar waar het beter is

maar zelfs al zou ik schreeuwen

ik weet niet wat ik mis

 

Wie zou nog vluchten

als de draak verslagen is

Wie zou nog zuchten

als ít leven echt niet

mooier wordt dan dit

  

Het einde van mijn dagen

komt steeds sneller dichterbij

Het oeverloze vragen stopt

want ik ben liever vrij

En ik weet te goed

wat ik veranderen moet vandaag

maar ít duurt te lang

ít Is meer de vraag

wanneer het toch stopt

 

Het einde van mijn dagen

komt steeds sneller dichterbij

Het oeverloze vragen stopt

want ik ben liever vrij

En ik weet te goed

wat ik veranderen moet vandaag

maar ít duurt te lang

ít Is meer de vraag

wanneer het toch stopt

 

ít Is meer de vraag

wanneer het toch stopt