IJs

Muziek/tekst: Rolf Kramer, oktober 2004
Verschenen in verschillende versies op de CD "Ongeschreven woorden" (2005) en de single "IJs" (2004)
Lied 2

 

De nacht was koud en somber
eenzaam en leeg
Hoe langer ik leef
hoe minder ik weet

Hoeveel ik ook geef
het maakt niets meer uit

 

De dag leek eens zo licht en
wonderschoon stil
Hoe minder ik denk
hoe verder ik kom
met al wat ik schenk
aan hem en de rest

 

Zachte gedachten en
stromende regen
waar ik maar kijk
Ik ben zo bang als
ik in de spiegel zie dat

ik niet op mezelf lijk
maar op degene
die ik wil zijn
die ik tegen ben gekomen
in duizend dromen
zij
een ijskoningin

 

En niemand begrijpt
de illusie van
weemoed en pijn
Ik ben zo bang
dat ik iemand word
die ik niet kan zijn
En altijd als
ik droom van de lente
voel ik winter en ijs
de dood met zijn zeis
om
mij te halen